Logo

Bu rapor muhtelif boylardaki sökülebilir ankraj vidalarının çekme dayanımını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Bu amaçla ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ile Umut Makina Sanayi arasında 2015.03.03.1.00.49 numaralı bir danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdem Canbay çekme deneylerini gerçekleştirmiştir.